Hoa Sen (HSG) sắp chào bán gần 5 triệu cổ phiếu ESOP giá ưu đãi 10.000 đồng

Hoa Sen (HSG) sắp chào bán gần 5 triệu cổ phiếu ESOP giá ưu đãi 10.000 đồng - Ảnh 1.

Trong khi đó trên thị trường, cổ phiếu HSG chốt phiên 25/4 đạt 28.100 đồng/cổ phiếu, giảm 25% kể từ đầu năm nay.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

Cụ thể, HSG dự kiến phát hành 4.934.800 cổ phiếu, tương đương 1% số cổ phiếu HSG đang lưu hành. Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi trong đợt này là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị – điều hành chủ chốt của HSG.

Sau khi chào bán thành công 100% lượng cổ phần lưu hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng  từ 4.935 tỷ lên 4.984 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến là từ tháng 5/2022 cho đến khi hoàn thành các thủ tục cần thiết. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về đạt hơn 49 tỷ đồng. Về mục đích sử dụng, doanh nghiệp sẽ dùng toàn bộ nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Hoa Sen.

Trong khi đó trên thị trường, cổ phiếu HSG chốt phiên 25/4 đạt 28.100 đồng/cổ phiếu, giảm 25% kể từ đầu năm nay.

Hoa Sen (HSG) sắp chào bán gần 5 triệu cổ phiếu ESOP giá ưu đãi 10.000 đồng - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu HSG trong vòng 6 tháng trở lại đây

Lên kế hoạch cho niên độ 2021-2022, Hoa Sen đặt ra chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ sẽ là 2 triệu tấn, giảm hơn 11% so với thực hiện năm ngoái. Doanh thu kế hoạch là 46.399 tỷ đồng, giảm gần 5%. Lợi nhuận sau thuế dao động từ 1.500-2.500 tỷ đồng, giảm đi nhiều so với mức 4.313 tỷ đồng của năm ngoái.

Hoa Sen (HSG) sắp chào bán gần 5 triệu cổ phiếu ESOP giá ưu đãi 10.000 đồng - Ảnh 2.

https://cafef.vn/hoa-sen-hsg-sap-chao-ban-gan-5-trieu-co-phieu-esop-gia-uu-dai-10000-dong-20220426090844404.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.