Haxaco (HAX) triển khai phát hành 58 triệu cổ phiếu tổng tỷ lệ 115%, muốn tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng

Haxaco (HAX) triển khai phát hành 58 triệu cổ phiếu tổng tỷ lệ 115%, muốn tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong đó phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào bán gần 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco – mã chứng khoán HAX) công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó Haxaco dự kiến phát hành hơn 7,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 74 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã kiểm toán năm 2021 của công ty.

Đồng thời Haxaco cũng triển khai phát hành hơn 49,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành 1;1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 594 tỷ đồng.

Tổng tỷ lệ phát hành 115%. Nếu phát hành thành công, Haxaco sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 1.060 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu HAX hiện giao dịch quanh mức 25.200 đồng/cổ phiếu.

Haxaco (HAX) triển khai phát hành 58 triệu cổ phiếu tổng tỷ lệ 115%, muốn tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

https://cafef.vn/haxaco-hax-trien-khai-phat-hanh-58-trieu-co-phieu-tong-ty-le-115-muon-tang-von-dieu-le-len-tren-1000-ty-dong-20220505232516765.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.