Hàng hải Đông Đô (DDM) ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp kinh doanh có lãi

Hàng hải Đông Đô (DDM) ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp kinh doanh có lãi - Ảnh 1.

Nhờ giá cước vận tải biển tăng mạnh giúp doanh thu của Hàng hải Đông Đô (DDM) tăng 83% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UpCOM: DDM) đã công bố BCTC quý 1/2022 với quý thứ 3 liên tiếp kinh doanh có lãi.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 98,6 tỷ đồng – tăng 82,6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 36,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp 232 triệu đồng.

Nhờ lãi gộp lớn nên mặc dù các chi phí đều cao hơn cùng kỳ, DDM vẫn lãi sau thuế gần 26 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ – Ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp kinh doanh có lãi.

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường vận tải biển tiếp tục tốt lên rất nhiều, nhu cầu vận chuyển hàng hoá tăng mạnh, trong khi tổng lượng tàu vận chuyển hạn chế do dịch bệnh và hệ quả của suy thoái ngành vận tải biển trong thời gian dài. Từ đó, giá cước vận tải biển tăng mạnh làm doanh thu của công ty tăng tương ứng.

Trước đó sau khi lỗ liên tiếp 9 năm, Hàng Hải Đông Đô (DDM) cuối cùng đã có lãi 28 tỷ đồng trong năm 2021. Sang năm 2022, DDM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 374 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 45,5 tỷ đồng – lần lượt tăng 14% và 58,5% so với thực hiện 2021.

Với kế hoạch này kết thúc quý 1, DDM đã hoàn thành được 26% mục tiêu về doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Dù đã có 3 quý liên tiếp lãi lớn, nhưng Hàng Hải Đông Đô vẫn chưa thể xóa hết lỗ lũy kế. Tính đến 31/3/2022, Hàng Hải Đông Đô vẫn lỗ lũy kế hơn 897 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 757,8 tỷ đồng.

Hàng hải Đông Đô (DDM) ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp kinh doanh có lãi - Ảnh 1.

https://cafef.vn/hang-hai-dong-do-ddm-ghi-nhan-quy-thu-3-lien-tiep-kinh-doanh-co-lai-20220503221216172.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.