Hai “huyền thoại” Phích nước Rạng Đông và Sá xị Chương Dương bị UBCKNN xử phạt

Rạng Đông và Nước giải khát Chương Dương bị xử phạt tổng cộng 235 triệu đồng.

Ngày 27/4/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL).

Cụ thể, Rạng Đông đã có hành vi vi phạm hành chính khi không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT của Công ty có 04 thành viên, trong đó: ông Nguyễn Đoàn Kết là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Đoàn Thăng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Trần Trung Tưởng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Kim Yến là Thành viên HĐQT sở hữu 1.739.457 cổ phần (tương ứng 14,41% vốn điều lệ Công ty); không đáp ứng điều kiện thành viên độc lập HĐQT và không đủ số lượng theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Do vậy, Rạng Đông bị UBCKNN xử phạt số tiền 165 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 26/4/2022, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán: SCD).

Cụ thể, Chủ thương hiệu “huyền thoại” Sá xị Chương Dương chưa công bố thông tin của hàng loạt các tài liệu như Báo cáo thường niên năm 2019, 2020; Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách trả cổ tức; Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017, 2018, 2019, 2020; Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2019, 06 tháng đầu năm 2020, năm 2020; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả năm 2012-2013; Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhơn Trạch; Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 03/5/2019 về việc bầu trưởng Ban kiểm soát, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT về việc thôi chức vụ, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc; Nghị quyết HĐQT về việc giao nhiệm vụ tạm thời Giám đốc tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng; Quyết định của HĐQT về gia hạn Quyền Kế toán trưởng.

Công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS các tài liệu sau: BCTC Quý 1, 2, 3, 4/2020 và giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, 4/2020 so với cùng kỳ, BCTC Quý 1, 2, 4/2019, Báo cáo quản trị công ty năm 2019, BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét, BCTC Quý 3, 4/2018, BCTC bán niên năm 2018 đã soát xét.

Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của HoSE các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, BCTC Quý 1, 2/2020, Nghị quyết HĐQT ngày 07/7/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

Do đó, SCD bị xử phạt tiền 70 triệu đồng.

https://cafef.vn/hai-huyen-thoai-phich-nuoc-rang-dong-va-sa-xi-chuong-duong-bi-ubcknn-xu-phat-20220428212906094.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.