Gilimex (GIL) báo lãi quý 1/2022 tăng trưởng 51%

Gilimex (GIL) báo lãi quý 1/2022 tăng trưởng 51% - Ảnh 1.

Gilimex cho biết lợi nhuận quý 1/2022 tăng trưởng mạnh nhờ doanh thu tăng và có thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán trong kỳ.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex – mã GIL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần tăng 64% lên gần 1.417 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 19% xuống còn 17% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 245 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Trong quý 1, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 37 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi bán cổ phiếu. Mặt khác, chi phí tài chính cũng tăng gấp gần 3 lần lên 28,6 tỷ đồng chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và dự phòng đầu tư tài chính.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 86% và 11% so với cùng kỳ. Kết quả, Gilimex lãi ròng hơn 107 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Công ty cho biết nguyên nhân là do doanh thu tăng và có thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán trong kỳ.

Gilimex (GIL) báo lãi quý 1/2022 tăng trưởng 51% - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC GIL

Thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của Gilimex ghi nhận hơn 4.030 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tồn kho cuối kỳ đạt gần 752 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm trong đó nguyên liệu vật liệu chiếm 57%, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 30%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 24%, lên hơn 594 tỷ đồng, chủ yếu đến từ biến động ở khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngoài ra, Gilimex còn khoản chứng khoán kinh doanh hơn 64 tỷ đồng trong đó phần lớn giá trị danh mục nằm tại hơn 2,3 triệu cổ phiếu CTCP Garmex Sài Gòn (mã GMC). Ngoài ra, công ty còn nắm một lượng nhỏ cổ phiếu VCB của Vietcombank bên canh một số cổ phiếu chưa niêm yết khác.

Gilimex (GIL) báo lãi quý 1/2022 tăng trưởng 51% - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC GIL

https://cafef.vn/gilimex-gil-bao-lai-quy-1-2022-tang-truong-51-20220505145851081.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.