Ghi nhận 140 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, I.P.A bão lãi sau thuế quý 1 gần 200 tỷ đồng, tăng trưởng 88%

Ghi nhận 140 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, I.P.A bão lãi sau thuế quý 1 gần 200 tỷ đồng, tăng trưởng 88% - Ảnh 1.

Các công ty liên doanh liên kết cũng mang về khoản lãi 145 tỷ đồng trong quý 1/2022 cho I.P.A.

CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A (mã chứng khoán IPA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 1 doanh thu thuần đạt gần 75 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 23,5% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 44% so với quý 1/2021.

Ghi nhận 140 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, I.P.A bão lãi sau thuế quý 1 gần 200 tỷ đồng, tăng trưởng 88% - Ảnh 1.

Chi phí tài chính trong quý hơn 111 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tăng 176% – đây chủ yếu là chi phí lãi vay. Tổng vay nợ của công ty đến hết quý 1/2022 cũng đã tăng mạnh so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả đến 31/3/2022 hơn 5.560 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn vẫn duy trì quanh mức 713 tỷ đồng. Song dư vay nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng khoảng 900 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 4.482 tỷ đồng. Vay dài hạn tăng mạnh lại tập trung chủ yếu ở tăng vào trái phiếu – là trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư I.P.A (gần 2.900 tỷ đồng) và CTCP Năng lượng Bắc Hà (gần 1.300 tỷ đồng). Đây chính là nguyên nhân chính khiến chi phí lãi vay tăng mạnh.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng 106 tỷ đồng so với cùng kỳ trong đó có phát sinh khoản 20 tỷ đồng thu lãi chuyển nhượng trái phiếu, và 117 tỷ đồng nhận lãi tiền gửi, tiền cho vay. Còn lại là cổ tức, lợi nhuận được chia. Báo cáo ghi nhận quý 1 vừa qua tổng phải thu về cho vay ngắn hạn của IPA tăng hơn 900 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, trong đó riêng khoản cho vay đối với CTCP Dịch vụ và đầu tư Trustlink tăng từ hơn 3.728 tỷ đồng lên 4.606 tỷ đồng – trong đó có khoản cho vay của IPA (3.347 tỷ đồng) và các khoản cho vay từ các công ty con (Năng lượng Bắc Hà và CTCP Ong Trung Ương). Khoản bay này chủ yếu có lãi suất từ 10,3% đến 11,5%.

Ghi nhận 140 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, I.P.A bão lãi sau thuế quý 1 gần 200 tỷ đồng, tăng trưởng 88% - Ảnh 2.

Trong quý 1 vừa qua các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 145 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Những yếu tố chính trên tác động, dẫn tới lãi trước thuế đạt 203 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 88% lên 196 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 186 tỷ đồng.

https://cafef.vn/ghi-nhan-140-ty-dong-tu-doanh-thu-tai-chinh-ipa-bao-lai-sau-thue-quy-1-gan-200-ty-dong-tang-truong-88-20220505103712377.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.