GEX, HAG, NLG, TDG, GEG, DDV, MIG, LCG, VDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Grinlling International Limited đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 50.396.708 cp (tỷ lệ 5,9186%) lên 51.896.708 cp (tỷ lệ 6,0948%). Giao dịch thực hiện ngày 22/4/2022.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ông Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1.000.000 cp. Trước giao dịch ông Đoàn Hoàng Anh sở hữu 8 triệu cp (tỷ lệ 0,86%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/4 đến 27/5/2022.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch bà Ngọc sở hữu 15.776.867 cp (tỷ lệ 4,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/4 đến 27/5/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NLG, cùng thời gian, ông Nguyễn Xuân Quang đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Quang sở hữu 44.452.851 cp (tỷ lệ 11,61%).

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Võ Anh Thái, chủ tịch HĐQT, đăng mý mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Thái sở hữu 485.400 cp (tỷ lệ 2,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/4 đến 28/5/2022.

CTCP Điện Gia Lai (GEG): CTCP KCN Thành Thành Công đã mua 11.646.952 cp. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 24/3 đến 22/4/2022. Trong khi đó ông Đặng Văn Thành đã bán toàn bộ 11.646.952 cp đang sở hữu.

CTCP DAP – Vinachem (DDV): CTCP Chứng khoán APG đã mua 450.600 cp, nâng lượng sở hữu từ 6.966.800 cp (tỷ lệ 4,77%) lên 7.417.400 cp (tỷ lệ 5,08%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/4/2022.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIG): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán tổng cộng 6.662.236 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch còn 2.073.902 cp. Giao dịch thực hiện từ 25/3 đến 22/4/2022.

CTCP Licogi 16 (LCG): Bà Cao Ngọc Phương, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Phương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/4 đến 27/5/2022.

CTCP Nông sản thực phẩm An Giang (AFX): Quỹ đầu tư hạ tầng PVI đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 9.850.000 cp (tỷ lệ 28,14%). Giao dịch thực hiện ngày 21/4/2022.

CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP): Ông Trần Văn Đạt, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Đạt sở hữu 731.634 cp (tỷ lệ 4,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/5 đến 2/6/2022.

https://cafef.vn/gex-hag-nlg-tdg-geg-ddv-mig-lcg-vdp-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-20220425184826348.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.