GELEX Electric đã mua thỏa thuận 4,8 triệu cổ phiếu Thibidi (THI) từ 3 công ty chứng khoán

GELEX Electric đã mua thỏa thuận 4,8 triệu cổ phiếu Thibidi (THI) từ 3 công ty chứng khoán - Ảnh 1.

Đối tượng giao dịch với GELEX Electric đã được ĐHĐCĐ thường niên của THI thông qua, gồm Chứng khoán Everest (2,35 triệu cổ phiếu), Chứng khoán Tiên Phong (2,35 triệu cổ phiếu) và Chứng khoán DNSE (100 nghìn cổ phiếu).

Cập nhật mới nhất, CTCP Thiết bị điện Gelex (GELEX Electricmã chứng khoán: GEE) vừa báo cáo giao dịch mua vào 4,8 triệu cổ phiếu THI của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện.

Giao dịch được thực hiện thông qua thỏa thuận trong phiên 28/4. Cũng trong phiên này, thị trường ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu THI tương tự, tổng giá trị 139,2 tỷ đồng, ứng với giá bình quân 29.000 đồng/cp. 

Đối tượng giao dịch đã được ĐHĐCĐ thường niên của THI thông qua, gồm Chứng khoán Everest (2,35 triệu cổ phiếu), Chứng khoán Tiên Phong (2,35 triệu cổ phiếu) và Chứng khoán DNSE (100 nghìn cổ phiếu).

Sau giao dịch, GEE nâng lượng cổ phần sở hữu tại THI từ 39,5 triệu đơn vị (tỷ lệ 80,87%) lên gần 44,3 triệu đơn vị (tỷ lệ 90,71%).

Trên thị trường, chốt phiên 5/5, thị giá THI đạt 27.300 đồng/cp.

GELEX Electric đã mua thỏa thuận 4,8 triệu cổ phiếu Thibidi (THI) từ 3 công ty chứng khoán - Ảnh 1.

Hồi cuối năm 2021 đầu 2022, trong khoảng thời gian từ 27/12/2021 đến 11/1/2022, Thibidi đã hoàn tất bán ra toàn bộ 4,8 triệu cổ phiếu quỹ. Giá bán bình quân 30.265 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về hơn 145 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận đến cuối tháng 9/2021, 4,8 triệu cổ phiếu quỹ có giá gốc hơn 224,4 tỷ đồng, tương ứng giá mua vào bình quân 46.758 đồng/cổ phiếu.

https://cafef.vn/gelex-electric-da-mua-thoa-thuan-48-trieu-co-phieu-thibidi-thi-tu-3-cong-ty-chung-khoan-20220505170050431.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.