Gánh nặng chi phí tài chính, Năm Bảy Bảy (NBB) báo lãi quý 1/2022 giảm 95% so với cùng kỳ, dòng tiền đầu tư âm gần 1.300 tỷ

Gánh nặng chi phí tài chính, Năm Bảy Bảy (NBB) báo lãi quý 1/2022 giảm 95% so với cùng kỳ, dòng tiền đầu tư âm gần 1.300 tỷ - Ảnh 1.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận lưu chuyển tiền thuần của NBB từ hoạt động đầu tư ghi âm 1.273 tỷ đồng, trong đó có 1.150 tỷ đồng tiền chi góp vốn vào đơn vị khác.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 76 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với doanh thu 162 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2021. Trừ chi phí vốn, Năm Bảy Bảy vẫn lãi gộp 37 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt hơn 67 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ, còn lại là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Doanh thu tài chính trong quý tăng mạnh từ gần 300 triệu đồng quý 1 năm ngoái lên 27,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 10 tỷ đồng thu từ hợp tác đầu tư và 17,4 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng từ 10 tỷ đồng quý 1 năm ngoái lên 51,5 tỷ đồng – trong đó có hơn 33 tỷ đồng là chi phí lãi vay (tăng gần 31 tỷ đồng so với cùng kỳ) và chi phí hợp tác đầu tư dự án (18,4 tỷ đồng). Tổng nợ phải trả đến 31/3/2022 đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 867 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng đột biến từ 350 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Gánh nặng chi phí tài chính, Năm Bảy Bảy (NBB) báo lãi quý 1/2022 giảm 95% so với cùng kỳ, dòng tiền đầu tư âm gần 1.300 tỷ - Ảnh 1.

Kết quả, quý 1/2022 Năm Bảy bảy báo lãi sau thuế vỏn vẹn còn 1,6 tỷ đồng, giảm đến 95% so với số lãi hơn 32 tỷ đồng đạt được trong quý 1/2021.

Gánh nặng chi phí tài chính, Năm Bảy Bảy (NBB) báo lãi quý 1/2022 giảm 95% so với cùng kỳ, dòng tiền đầu tư âm gần 1.300 tỷ - Ảnh 2.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi âm 1.273 tỷ đồng, trong đó có 1.150 tỷ đồng tiền chi góp vốn vào đơn vị khác. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi dương 1.179 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ đi vay đạt 1.181 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 1.613 tỷ đồng, trong đó phải thu dài hạn gần 1.200 tỷ đồng (số đầu kỳ hơn 42 tỷ đồng). Đây là khoản phải thu liên quan đến khoản góp vốn hợp tác đầu tư 1.150 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (CII) để đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ dự án 152 Điện Biên Phủ.

Gánh nặng chi phí tài chính, Năm Bảy Bảy (NBB) báo lãi quý 1/2022 giảm 95% so với cùng kỳ, dòng tiền đầu tư âm gần 1.300 tỷ - Ảnh 3.

https://cafef.vn/ganh-nang-chi-phi-tai-chinh-nam-bay-bay-nbb-bao-lai-quy-1-2022-giam-95-so-voi-cung-ky-dong-tien-dau-tu-am-gan-1300-ty-20220422110712732.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.