Gần một triệu nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán

Số lượng tài khoản mới tham gia thị trường chứng khoán 9 tháng đầu năm đạt hơn 960.000. Lớn hơn ba năm trước cộng lại.

Dữ liệu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ghi nhận đến cuối tháng 9 có hơn 3,73 triệu tài khoản đang giao dịch. Tăng gần 115.000 so với tháng trước. Nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 98,6%. Tương đương 3,68 triệu tài khoản.

Nhà đầu tư cá nhân mở mới 114.713 tài khoản trong tháng 9. Ít hơn tháng trước khoảng 6.000 tài khoản. Số lượng nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước mới gia nhập thị trường xấp xỉ 130.

Luỹ kế từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đón hơn 960.000 nhà đầu tư mới. Trong đó có 956.000 nhà đầu tư cá nhân. Lớn hơn số lượng tài khoản mở mới trong ba năm trước cộng lại. Tỷ lệ người dân tham gia thị trường đến nay đạt 3,77%. Tức bình quân 100 người thì có gần 4 người đã mở tài khoản chứng khoán (dữ liệu dân số theo niên giám thống kê 2020).

Gần một triệu nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán
Ảnh minh họa

Số lượng nhà đầu tư chứng khoán tăng nhanh khi các kênh đầu tư thay thế kém hấp dẫn

Báo cáo của FiinGroup công bố cuối tháng 9 cho rằng, lãi suất thực tế hiện nay 4,4% (tính chung cho tất cả kỳ hạn) không phải mức hấp dẫn. Trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao hơn. Khoảng 9% nhưng vấn đề là rủi ro vỡ nợ của nhà phát hành nếu như việc lựa chọn trái phiếu không được đánh giá kỹ lưỡng thông qua việc thẩm định hoặc xếp hạng tín nhiệm độc lập. Các kênh đầu tư truyền thống như bất động sản, vàng và ngoại tệ cũng thiếu sức hút.

Trong khi đó, VN-Index có tỷ suất sinh lời vượt trội so với nhiều thị trường khác trong năm nay với gần 22%, xếp sau Ấn Độ với mức tăng gần 24%. Tăng giá đáng kể nhưng theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), định giá P/E 16,3x vẫn tương đối hấp dẫn so với hầu hết thị trường trong khu vực cũng như so sánh với chỉ số MSCI các thị trường mới nổi, cận biên và phát triển.

“Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp, chúng tôi kỳ vọng nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư sẽ tiếp tục chuyển hướng sang kênh đầu tư chứng khoán trong thời gian tới”, báo cáo chiến lược tháng 10 của Mirae Asset (Việt Nam) viết.

Nguồn: VN Express

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.