Gần 14,9 nghìn doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 4

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Thống kê. Cho thấy, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng Tư năm 2021. Tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4
Gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4

Số lượng vượt trội

Cụ thể, trong tháng 4/2021, cả nước có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Với số vốn đăng ký là 179,9 nghìn tỷ đồng. Và số lao động đăng ký 94,6 nghìn người, tăng 33,1% về số doanh nghiệp. Tăng 59,1% về vốn đăng ký và tăng 30% về số lao động so với tháng 3/2021.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,1 tỷ đồng. Tăng 19,6% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, cả nước còn có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước. 4.598 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 107,8% và tăng 11,6%; 5.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 62,2% và tăng 158,9%; 1.541 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,2% và tăng 57,2%.

Gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4
4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng. Và tổng số lao động đăng ký là 340,3 nghìn lao động. Tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký. Và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đăng ký tăng

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 14,2 tỷ đồng. Tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 792,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14,9 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn. Thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2021 là 1.420,6 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có gần 19,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2021 lên 63,4 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 15,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, có 51,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: hơn 28,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; 16,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,5%; 6,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,2%. Trung bình mỗi tháng có gần 12,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kết quả trên cho thấy sau thành công thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo Thương hiệu sản phẩm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *