Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) báo lãi trước thuế Quý 1 tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2021

Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) báo lãi trước thuế Quý 1 tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2021 - Ảnh 1.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế NHC thu về đạt 1,2 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Khấu trừ chi phí thuế, lãi ròng ghi nhận 908 triệu đồng, tương ứng tăng 393%.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (mã chứng khoán: NHC) đã công bố BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2022 mới đây.

Cụ thể, doanh thu thuần BH và CCDV của Nhị Hiệp ghi nhận hơn 8 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với quý 1/2021. Trong đó, doanh thu bán hàng ngành đá chiếm tỷ trọng cao nhất đạt gần 4 tỷ đồng; doanh thu từ gạch đạt gần 3 tỷ đồng tương ứng tăng lần lượt 22% và 10% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán theo đó gia tăng 21% lên 6 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận 2,1 tỷ đồng, tăng 4% ít hơn mức tăng doanh thu do giá vốn tăng mạnh.

Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) báo lãi trước thuế Quý 1 tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2021 - Ảnh 1.

BCTC HN Quý 1.2022 NHC

Về doanh thu tài chính, NHC ghi nhận tăng trưởng 173% đạt mức 444 triệu đồng, toàn bộ phát sinh từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Tương tự như cùng kỳ năm ngoái, công ty không ghi nhận bất kỳ khoản chi phí tài chính nào trong kỳ.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế công ty thu về đạt 1,2 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Khấu trừ chi phí thuế, lãi ròng ghi nhận 908 triệu đồng, tương ứng tăng 393%. EPS quý 1/2022 được cải thiện ở mức 269 đồng, tăng mạnh so với 55 đồng quý 1 năm trước.

Năm 2022, Gạch ngói Nhị Hiệp lên kế hoạch tổng doanh thu 58 tỷ đồng và tổng LNTT 7,7 tỷ đồng. Với kết quả quý 1, NHC mới hoàn thành được 15% kế hoạch về tổng doanh thu và 16% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Ngoài ra, ĐHCĐ thường niên 2022 đã thông qua mức chi trả cổ tức cả năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ là 35%. Trong năm 2022, Đại hội cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền từ 10% trở lên.

https://cafef.vn/gach-ngoi-nhi-hiep-nhc-bao-lai-truoc-thue-quy-1-tang-gap-3-lan-cung-ky-2021-20220503171729691.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.