Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) báo lãi 22 tỷ trong quý 1, hoàn thành 38% mục tiêu lợi nhuận năm

Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) báo lãi 22 tỷ trong quý 1, hoàn thành 38% mục tiêu lợi nhuận năm - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế tăng 24% là do trong quý 1 DP3 đã đẩy mạnh việc bán hàng, quảng cáo mở rộng thị trường nên doanh thu thuần tăng gần 30% so với quý 1/2021.

Mới đây, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (mã CK: DP3) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022. 

Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 127 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán đạt 36 tỷ đồng, tăng 34% so với quý 1/2021; dẫn tới lợi nhuận gộp đạt hơn 90 tỷ đồng tương ứng tăng 28% so với cùng kỳ.

Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) báo lãi 22 tỷ trong quý 1, hoàn thành 38% mục tiêu lợi nhuận năm - Ảnh 1.

BCTC quý 1/2022 – DP3

Về doanh thu hoạt động tài chính, quý 1/2022 DP3 đạt 212 triệu đồng (tăng 46%), chi phí tài chính đạt 494 triệu đồng (tăng 46%), chủ yếu ghi nhận ở khoản mục chi phí chiết khấu TT 334 triệu đồng (tăng 50%). Ngoài ra, chỉ tiêu thu nhập khác quý 1/2022 đã giảm hơn nửa xuống còn 239 triệu đồng trong khi chi phí khác lại ghi nhận tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận gia tăng lần lượt 15% và 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp đáng chú ý chi phí nhân viên quản lý phát sinh gần 8,5 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ 2021.

Tổng kết lại, lợi nhuận trước thuế đạt 28,5 tỷ đồng tăng 27%. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 đạt hơn 22 tỷ trong khi quý 1/2021 đạt 18 tỷ đồng, như vậy lãi ròng quý này đã tăng 24%; EPS cũng được cải thiện lên 2.448 đồng, tăng 24%.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế tăng 24% là do trong quý 1 công ty đã đẩy mạnh việc bán hàng, quảng cáo mở rộng thị trường nên doanh thu thuần tăng gần 30% so với quý 1/2021. Tổng các khoản doanh thu tăng 29 tỷ đồng, các khoản chi phí tăng 24,5 tỷ đồng. Do tỷ lệ tăng doanh thu cao hơn chi phí nên lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 tăng hơn so với quý 1 năm 2021 là 4,3 tỷ đồng, tương đương 24%.

Năm 2022, DP3 lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả của quý 1/2022, DP3 đã hoàn thành được 31% mục tiêu về tổng doanh thu và 38% mục tiêu về lãi trước thuế.

https://cafef.vn/duoc-pham-trung-uong-3-dp3-bao-lai-22-ty-trong-quy-1-hoan-thanh-38-muc-tieu-loi-nhuan-nam-20220425094617383.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.