ĐƯA TIN SAI SỰ THẬT PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG HIỆU LỰC 01/12/2020


Tháng 12/2020 nhiều “Thông tư – Nghị định (TT – NĐ)” mới chính thức có hiệu hiệu lực, Nổi bật nhất, việc báo chí đưa tin sai sự thật có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh có thể bị phạt đến 50 triệu đồng, làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng.

Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng

Từ 1/12/2020, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí được chi tiết rõ ràng theo NĐ: 119/2020/NĐ-CP. Nổi bật nhất, mức chế tài đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí, cụ thể:

Gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng: Phạt từ 70 – 100 triệu đồng (từ 20 – 30 triệu đồng trước 01/12/2020)

Gây ảnh hưởng nghiêm trọng: Phạt từ 50 – 70 triệu đồng (từ 5 – 10 triệu đồng mức phạt trước 01/12/2020).
Gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng: Phạt từ 5 – 10 triệu đồng ( từ 1 – 3 triệu đồng mức phạt trước 01/12/2020).

Bắt buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Đồng thời, riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 – 12 tháng (trước đây chỉ bị đình chỉ hoạt động từ 1 – 3 tháng).

NĐ128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định các mức phạt đối với người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định. NĐ có hiệu lục kể từ ngày 10/12/2020 cụ thể.

– Phạt cảnh cáo nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng có tình tiết giảm nhẹ; Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế.
– Phạt từ 3 – 5 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng).
– Phạt từ 4 – 8 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập…
– Phạt từ 8 – 10 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn không thuộc các trường hợp trên.

 

Khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng

NĐ 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và các mức phạt đối với người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định.

Cụ thể, phạt từ 1 – 3 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 5 – 10 triệu đồng.
Phạt từ 5 – 15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 30 – dưới 70 triệu đồng.
Phạt từ 15 – 25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 70 – dưới 100 triệu đồng.
Phạt từ 30 – 50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (NĐ này có hiệu lực từ ngày 10/12/2020).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *