Doanh thu tăng mạnh, Than Núi Béo (NBC) báo lãi quý 1 tăng gấp 4 lần cùng kỳ

Doanh thu quý 1/2022 của Than Núi Béo cũng gần gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Than Núi Béo – Vinacomin (mã chứng khoán NBC) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt hơn 840 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với doanh thu 227 tỷ đồng đạt được quý 1/2021. Than Núi Béo cho biết, tình hình tiêu thụ than quý 1 thuận lợi làm cho doanh thu tăng mạnh.

Tuy vậy giá vốn tăng cao khiến cho lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 82 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế cả quý còn 8 tỷ đồng, hơn gấp 4 lần so với số lãi gần 2 tỷ đồng đạt được quý 1/2021.

Than Núi Béo cũng giải trình, số liệu trên BCTC quý 1/2022 của công ty hiện là số tạm tính do công ty chưa thanh quyết toán chi phí với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Doanh thu tăng mạnh, Than Núi Béo (NBC) báo lãi quý 1 tăng gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

BCTC quý 1/2022 ghi nhận tổng chi phí tài chính trong quý gần 38 tỷ đồng, giảm được 3,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay. Tính đến 31/3/2022 Than Núi Béo còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 720 tỷ đồng (giảm 280 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn duy trì mức 1.411 tỷ đồng. Tổng đi vay ngắn hạn và dài hạn hơn 2.130 tỷ đồng.

https://cafef.vn/doanh-thu-tang-manh-than-nui-beo-nbc-cung-bao-lai-quy-1-tang-gap-4-lan-cung-ky-20220426083804395.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.