Doanh thu tài chính tăng mạnh, ELCOM (ELC) báo lãi sau thuế quý 1/2022 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước

Doanh thu tài chính tăng mạnh, ELCOM (ELC) báo lãi sau thuế quý 1/2022 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Tổng kết lại, lợi nhuận sau thuế của ELCOM (ELC) đạt hơn 13 tỷ đồng tăng 30%; lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ đạt gần 11 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Tương đương lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS đạt 215 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM_mã chứng khoán: ELC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 12% đạt mức 206 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp quý 1/2022 giảm mạnh so với mức 19,8% cùng kỳ năm trước xuống còn 11,5%. Trong cơ cấu doanh thu, nổi bật từ doanh thu bán thành phẩm phần mềm tăng gấp 5,2 lần đạt 11 tỷ đồng; doanh thu bán hàng hóa tăng 16% lên mức 182 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu tài chính tăng mạnh, ELCOM (ELC) báo lãi sau thuế quý 1/2022 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 7 lần ghi nhận ở mức 7,3 tỷ đồng so với vỏn vẹn 900 triệu đồng quý 1/2021.

Cụ thể, phần cổ tức và lợi nhuận được chia ghi nhận hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lại không phát sinh thu từ khoản mục này. Chi phí tài chính được cải thiện giảm đáng kể 400 triệu đồng xuống còn 108 triệu đồng tại thời điểm hết quý 1/2022. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, lần lượt giảm 14% và 47% tương ứng còn 8,5 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, lợi nhuận sau thuế của ELCOM đạt hơn 13 tỷ đồng tăng 30%; lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ đạt gần 11 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Tương đương lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS đạt 215 đồng.

Theo tài liệu ĐHCĐ sẽ diễn ra vào 28/04 tới đây, ELCOM đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng. Như vậy, sau quý 1/2022 ELC đã hoàn thành được 21% mục tiêu về doanh thu và 19% mục tiêu về LNST.

https://cafef.vn/doanh-thu-tai-chinh-tang-manh-elcom-elc-bao-lai-sau-thue-quy-1-2022-tang-30-so-voi-cung-ky-nam-truoc-20220427150002438.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.