Doanh thu tài chính tăng đột biến, Thủy điện Gia Lai (GHC) lãi ròng kỷ lục 57 tỷ đồng trong quý 1

Doanh thu tài chính tăng đột biến, Thủy điện Gia Lai (GHC) lãi ròng kỷ lục 57 tỷ đồng trong quý 1 - Ảnh 1.

Kết thúc quý 1/2022 Thủy điện Gia Lai báo lãi sau thuế 57,2 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 47% mục tiêu LNST cả năm.

CTCP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý, GHC thu về 77,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên chi phí tăng với tỷ lệ cao hơn ở mức 17,3% nên lợi nhuận gộp quý 1 của GHC là 49 tỷ đồng, tăng 4,7% so với kết quả quý 1 năm trước.

Đáng chú ý doanh thu từ hoạt động tài chính của Thủy điện Gia Lai đã tăng trưởng đột biến từ mức 1,6 tỷ trong quý 1/2021 lên 30,2 tỷ đồng trong quý này. Nguyên nhân doanh thu tài chính tăng đột biến là do trong kỳ công ty có ghi nhận khoản đầu tư vốn, chuyển nhượng khác 27 tỷ đồng mà cùng kỳ năm trước khoản thu này không phát sinh. Doanh thu tài chính tăng cao tuy nhiên chi phí tài chính lại giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 12,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thủy điện Gia Lai còn lãi khác hơn 1,8 tỷ do ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán chứng chỉ REC và thu nhập lãi chậm thanh toán, trong khi quý 1/2021 chỉ ghi nhận hơn 30 triệu đồng.

Kết quả Thủy điện Gia Lai báo lãi sau thuế 57,2 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất của GHC từ trước tới nay.

Doanh thu tài chính tăng đột biến, Thủy điện Gia Lai (GHC) lãi ròng kỷ lục 57 tỷ đồng trong quý 1 - Ảnh 1.

Thủy điện Gia Lai dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy thận trọng với tổng doanh thu 335 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng lần lượt tăng 9% và 14% so với thực hiện năm 2021. Ngoài ra, HĐQT cũng trình kế hoạch chi cổ tức năm 2022 dự kiến 25%.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 GHC đã hoàn thành được hơn 23% mục tiêu về doanh thu và gần 47% mục tiêu LNST của cả năm 2022.

https://cafef.vn/doanh-thu-tai-chinh-tang-dot-bien-thuy-dien-gia-lai-ghc-lai-rong-ky-luc-57-ty-dong-trong-quy-1-20220426141220306.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.