Điều kiện thủy văn thuận lợi và nhà máy Thượng Kon Tum vận hành tốt, Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) báo lãi quý 1 cao gấp 4 lần cùng kỳ

Điều kiện thủy văn thuận lợi và nhà máy Thượng Kon Tum vận hành tốt, Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) báo lãi quý 1 cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Tính chung đến hết quý 1/2022 Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã hoàn thành 77% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã chứng khoán VSH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với nhiều thông tin bất ngờ cả về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu ghi nhận trong quý 1/2022 đạt hơn 808 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với doanh thu hơn 190 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái. Trừ chi phí vốn, công ty còn lãi gộp 561 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh cho biết tình hình thuỷ văn khu vực Miền Trung năm 2021 thuận lợi kéo dài đến năm 2022, đồng thời có sự bổ sung sản lượng điện từ Nhà máy Thượng Kon Tum, dẫn tới tổng sản lượng điện thương phẩm trong quý 1 vừa qua tăng mạnh, đạt 392,88 triệu kWh.

Điều kiện thủy văn thuận lợi và nhà máy Thượng Kon Tum vận hành tốt, Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) báo lãi quý 1 cao gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong quý 1/2022 chi phí tài chính ghi nhận con số 110 tỷ đồng, giảm 190 tỷ đồng, tương ứng giảm 63,3% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng mạnh chủ yếu do tăng chi phí lãi vay – là khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Thượng Kon Tum.

Kết quả, quý 1/2022 Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh báo lãi trước thuế 441 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp 4 lần cùng kỳ, lên mức 404 tỷ đồng, hoàn thành 77% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 1.709 đồng.

https://cafef.vn/dieu-kien-thuy-van-thuan-loi-va-nha-may-thuong-kon-tum-van-hanh-tot-thuy-dien-vinh-son-song-hinh-vsh-bao-lai-quy-1-cao-gap-4-lan-cung-ky-20220427224424185.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.