Điện Gia Lai (GEG): Doanh thu tăng cao, lợi nhuận quý 1 tăng 127% so với cùng kỳ

Điện Gia Lai (GEG): Doanh thu tăng cao, lợi nhuận quý 1 tăng 127% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Nhờ điện gió, doanh thu của Điện Gia Lai (GEG) đạt 570 tỷ đồng – tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG) đã công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 570 tỷ đồng – tăng 87% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 347 tỷ đồng – cao gấp đôi so với quý 1/2021.

Trong kỳ GEG có 7,6 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng 73% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh từ 79 tỷ đồng lên 146 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao so với cùng kỳ.

Nhờ lãi gộp lớn nên sau khi trừ các khoản chi phí GEG lãi sau thuế 174 tỷ đồng tăng 127% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 142 tỷ đồng tương đương EPS đạt 456 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong kỳ doanh thu bán điện tăng 270 tỷ đồng tương ứng tăng 89%, đồng thời giá vốn tăng 96 tỷ đồng do từ quý 4/2021 các nhà máy điện gió đã đi vào vận hành thương mại. Chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ do phát sinh lãi vay từ các dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại.

Năm 2022 Điện Gia Lai đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 37% lên mức 2.073 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 7% về 345 tỷ đồng.

Như vậy kết thúc quý 1, GEG đã hoàn thành được 27,5% mục tiêu về doanh thu và 53% mục tiêu LNTT.

Điện Gia Lai (GEG): Doanh thu tăng cao, lợi nhuận quý 1 tăng 127% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

https://cafef.vn/dien-gia-lai-geg-doanh-thu-tang-cao-loi-nhuan-quy-1-tang-127-so-voi-cung-ky-20220503233627312.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.