Dịch vụ khai thác cảng giảm, Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi quý 1/2022 giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái

Dịch vụ khai thác cảng giảm, Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi quý 1/2022 giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 1.

Cảng Sài Gòn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 1.290,4 tỷ đồng (giảm 5,9%) và lợi nhuận đạt 382 tỷ đồng (giảm 57%). Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Cảng Sài Gòn đã hoàn thành 22,5% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu đạt thuần đạt 290 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, chi phí giá vốn chỉ giảm nhẹ ở mức 2,2% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm tới 19,2% xuống còn hơn 96 tỷ đồng. Biên lợi nhuận giảm từ 37,5% xuống còn 33,2%.

Doanh thu tài chính đi ngang so với cùng kỳ 2021 ghi nhận ở mức 3,6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 178% lên 6,3 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá và tăng chi phí lãi vay so với cùng kỳ quý 1/2021.

Bên cạnh đó phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lãi 13,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 26 tỷ đồng. Cảng Sài Gòn cho biết do quý 1/2022 lợi nhuận sau thuế của CTCP Cảng tổng hợp Thị Vải tăng 390 triệu đồng, Công ty TNHH Korea express Cảng Sài Gòn giảm lợi nhuận 443 triệu đồng, Công ty LD Dịch vụ Container Quốc tế CSG – SSA (SSIT) giảm lãi hơn 10 tỷ đồng và Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA lỗ 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.

SGP không phát sinh chi phí bán hàng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng gần 58% so với quý 1/2021 lên 48,5 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên quản lý tăng và chi phí dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi tăng.

Kết quả SGP báo lãi sau thuế 49,7 tỷ đồng, giảm gần 1 nửa cùng kỳ năm trước, trong đó LNST công ty mẹ đạt 48,3 tỷ đồng.

Dịch vụ khai thác cảng giảm, Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi quý 1/2022 giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 1.

Năm nay, SGP đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.290,4 tỷ đồng (giảm 5,9%) và lợi nhuận đạt 382 tỷ đồng (giảm 57%). Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Cảng Sài Gòn đã hoàn thành 22,5% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

https://cafef.vn/dich-vu-khai-thac-cang-giam-cang-sai-gon-sgp-bao-lai-quy-1-2022-giam-gan-mot-nua-so-voi-cung-ky-nam-ngoai-20220429091057052.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.