DIC Corp (DIG) thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 22%

DIC Corp (DIG) thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 22% - Ảnh 1.

Trong đó DIC Corp dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 17% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5%.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Treo đó DIC Corp dự kiến phát hành tổng cộng gần 110 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 22 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 1.100 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Trong đó DIC Corp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 17%. Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 1 thời điểm, dự kiến quý 2/2022, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

Mục đích công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.569 tỷ đồng, nhích nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ chi phí vốn giảm cộng với chi phí tài chính giảm một nửa so với cùng kỳ, các khoản chi khác cũng không tăng quá đột biến nên dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt 1.228 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 953 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty đã hoàn thành 92% mục tiêu doanh thu và 85% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2021 DIG ghi nhận hơn 1.111 tỷ đồng LNST chưa phân phối, 1.121 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 230 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu DIG giảm sàn dừng tại mức 54.100 đồng/cp, tương ứng giảm 49% trong vòng 1 tháng rưỡi.

DIC Corp (DIG) thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 22% - Ảnh 1.

https://cafef.vn/dic-corp-dig-thong-qua-trien-khai-phuong-an-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-va-thuong-co-phieu-tong-ty-le-22-20220506172016097.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.