ĐHĐCĐ PV OIL: Nhờ chuỗi liên kết trong Tập đoàn và lượng hàng tồn giúp lợi nhuận phục hồi tốt, năm 2022 mục tiêu xoá sạch lỗ luỹ kế hợp nhất

Riêng quý 1/2022, tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu OIL đạt 875.000 m3/tấn, đạt 26,3% kế hoạch năm đã đề ra. Theo đó, doanh thu hợp nhất quý đầu năm ước đạt 17.800 tỷ đồng, thực hiện gần 40% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 295 tỷ đồng, hoàn thành 59% mục tiêu cả năm.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL, OIL) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, thông qua mục tiêu 45.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt 23% và 48% so với năm 2021.

Riêng quý 1/2022, tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 875.000 m3/tấn, đạt 26,3% kế hoạch năm đã đề ra. Theo đó, doanh thu hợp nhất quý đầu năm ước đạt 17.800 tỷ đồng, thực hiện gần 40% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 295 tỷ đồng, hoàn thành 59% mục tiêu cả năm.

Như vậy, so với kết quả thực hiện trong quý 1/2021, doanh thu và LNTT của PV OIL lần lượt tăng 51% và 43%.

Tổng Công ty cho biết trong quý 1, cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường xăng dầu trong và ngoài nước có nhiều biến động. Giá dầu thế giới liên tục tăng, trong khi nguồn hàng thiếu hụt do nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn giảm công suất hoạt động và nguồn hàng nhập khẩu chỉ về cuối tháng 2 dẫn đến các đầu mối hạn chế bán hàng, chiết khấu thị trường giảm xuống rất thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả kênh bán lẻ của Tổng Công ty. Mặc dù vậy, các đơn vị trong toàn hệ thống OIL đạt kết quả kinh doanh khả quan, không có đơn vị nào bị lỗ.

Thảo luận tại đại hội

1. Công ty chia sẻ tác động của Nghị định (NĐ) 95 đến OIL?

CEO Đoàn Văn Duột: NĐ 95 là sửa đổi NĐ 93, có tác động đến OIL nói chung cũng như các đầu mối nói riêng. Dĩ nhiên NĐ sửa đổi sẽ dựa trên sự không còn phù hợp của NĐ cũ, nhìn chung sẽ có điều tốt hơn.

Còn tác động ngắn hạn thì hiện mới chỉ quý 1 nên OIL vẫn chưa có đánh giá chính xác.

2. Xu hướng chuyển sang xe điện, vậy triển vọng xăng dầu 5-10 năm tới ra sao?

Đây là xu thế rất rõ thời gian qua trên thế giới. Và các chính phủ các nước cũng ra những chính sách mới hỗ trợ việc dùng xe điện. Hay Nhật, châu Âu cũng đã có việc dừng sản xuất xe xăng để chuyển qua xe ô tô điện.

Tại Việt Nam, VinGroup cũng đã tuyên bố dừng sản xuất xe điện, và nước ta cũng nằm trong xu hướng chung.

Tuy nhiên, trước mắt để chuyển đổi thì Việt Nam cũng cần thời gian để xây dựng lại cơ sở hạ tầng…. Dù vậy, chúng tôi đồng ý đây là xu hướng tất yếu thôi, 5 năm hoặc dài hơn cũng 10 năm.

Điều này dĩ nhiên ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của OIL. Và Công ty cũng đã có chiến lược chuyển đổi các trạm xăng hiện nay thành trạm điện trong tương lai, cũng như áp dụng công nghệ vào các hoạt động thương mại, vận hành…

3. Hợp đồng với GAS đóng góp lợi nhuận cho OIL năm 2021 bao nhiêu?

Hợp đồng hai bên là chuỗi liên kết theo chỉ đạo, định hướng chung từ Tập đoàn PVN. Tuy nhiên, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa về mặt lợi nhuận, mà còn xây dựng thương hiệu cây xăng – đưa ra hệ thống của OIL.

Năm 2021, hoạt động tương đối tốt song lợi nhuận không được như kỳ vọng.

Năm qua cổ đông cũng biết ảnh hưởng lockdown toàn phía Nam 6 tháng dẫn đến nhu cầu thấp, và đầu vào cung cấp cũng không tốt dẫn đến lợi nhuận không cao, không đạt kỳ vọng ban đầu.

4. Nhà máy Nghi Sơn hiện thiếu hụt thế nào, OIL nhập thêm ra sao?

OIL chỉ là một trong số nhà đầu tư tham

gia vốn tại Nghi Sơn, và hiện Tập đoàn cũng có hợp đồng bao tiêu với Nghi Sơn. Nên việc Nghi Sơn hoạt động bao nhiêu và thiếu hụt ra sao thì OIL không nắm.

OIL tiêu thụ 100% từ Nghi Sơn và Bình Sơn. Năm 2021 do thiếu hụt nên Công ty có nhập vài chục ngàn khối bù đắp.

Năm 2022 thì OIL tiếp tục lấy 100% đầu ra từ hai nhà máy này. Năm nay dự kiến các nhà máy này hoạt động bình thường nên hy vọng không nhập ngoài.

Cực chẳng đã mới phải nhập, vì giá nhập rất cao và việc tìm nguồn hàng cũng không dễ, báo cáo với cổ đông như vậy.

Nếu năm nay có bảo trì sửa chữa thì OIL sẽ linh hoạt bù đắp từ nguồn khác.

5. Chia sẻ về chiến lược phát triển phi xăng dầu?

Đúng là chúng tôi chú trọng phát triển phi xăng dầu như xây dựng các cửa hàng tiện ích… Hiện chúng tôi có liên kết với nhiều bên cùng phát triển chiến dịch này.

Tuy nhiên hiện OIL và các bên chưa tìm được tiếng nói chung, các đối tác không có kinh nghiệm về bán lẻ nên OIL quyết định tự phát triển.

Hiện OIL có 2 cây xăng đã có cửa hàng tiện ích thí điểm và 6 tháng cho kết quả khả quan. Thời gian tới OIL sẽ tiếp tục phát triển theo phương châm làm tới đâu chắc tới đó.

6. Việc thanh toán qua QR?

Phương thức này đến nay đóng góp rất lớn vào lợi nhuận OIL cũng như hình ảnh Công ty.

Hiện OIL còn phát triển phần mềm ứng dụng cho kênh bán buôn: Các đại lý có thể giao dịch online, biết được xe hàng đã đến và nạp kho chưa… Các bên đều rất hưởng ứng với OIL.

OIL cũng tiến tới thanh toán 100% không tiền mặt tại các trạm bơm, minh bạch hoàn toàn về dữ liệu.

7. Công tác thoái vốn tại Petec?

Thoái vốn tại Petec đã có chủ trương. Tuy nhiên thủ tục phải theo quy định, đến nay OIL đã có thực hiện việc định giá.

Vấn đề lớn là phải quyết toán cổ phần hóa tại Petec, hiện việc này chưa có tiến triển và chưa có mốc thời gian cụ thể.

8. Công tác thoái vốn tại Cà Mau?

Hiện OIL đã triển khai xong việc đấu giá tại Cà Mau. Hiện, Công ty đang chờ kết quả từ UBCK.

9. Cơ sở để có lợi nhuận tốt 2021 và quý 1/2022?

OIL có thực hiện chuỗi liên kết theo chỉ đạo từ PVN. Nên trong lúc dịch bệnh, tận dụng được liên kết với nhau thì không bị ảnh hưởng nhiều, có thể lưu kho xăng dầu ổn định.

Và khi bình thường mới thì OIL có sẵn tồn kho hợp lý cùng cơ sở vật chất ổn định, trong khi các bên nhập dầu rất khó nên Công ty bán hành tốt, dẫn đến chỉ số năm 2021 và quý đầu năm nay tốt.

10. Bán buôn có tốt không?

Hiện có 3 kênh bán lẻ, bán buôn và bán công nghiệp luôn hỗ trợ nhau. Mỗi kênh dĩ nhiên từng thời điểm có thuận có không thuận, nhưng nhìn bức tranh chung thì 3 kênh đều rất ổn định.

11. Vietjet là cổ đông lớn của OIL. Năm 2022 hai bên có hợp tác chiến lược gì không?

Hai bên hiện có hợp tác khá tốt về thương mại, cũng như tận dụng qua lại bộ sản phẩm hai bên.

Hai bên cũng có phương án riêng về xăng cho máy bay. Khi có kết quả cụ thể sẽ báo cáo sau.

12. OIL có kế hoạch chuyển sàn năm nay không?

OIL hiện còn lỗ luỹ kế 401 tỷ đồng, công ty mẹ đã hết lỗ lũy kế. Nên 2022 nếu đạt chỉ tiêu, OIL quyết tâm vượt kế hoạch để xoá sạch lỗ lũy kế hợp nhất.

Còn để chuyển sàn qua HoSE thì có những vấn đề rất rõ:

+ Hết lỗ luỹ kế trên BCTC hợp nhất;

+ Không còn khoản mục ngoại trừ kiểm toán, trong khi OIL còn 3 điểm ngoại trừ.

+ …

Khi OIL giải quyết được thì sẽ chuyển sàn HoSE.

https://cafef.vn/dhdcd-pv-oil-nho-chuoi-lien-ket-trong-tap-doan-va-luong-hang-ton-giup-loi-nhuan-phuc-hoi-tot-nam-2022-muc-tieu-xoa-sach-lo-luy-ke-hop-nhat-20220428163058633.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.