Đề xuất hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo Nghị định. Về một số chính sách phát triển thủy sản quy định chính sách về đầu tư, bảo hiểm. Chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư và một số chính sách khác để phát triển thủy sản.

Điều kiện và mức hỗ trợ

Tại dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. Bộ NN&PTNT đã đề xuất chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển. Cơ sở sản xuất sản xuất giống phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển.

Đối tượng áp dụng của dự thảo gồm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản, khai thác thuỷ sản. Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản được hưởng các chính sách. Về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư. Và một số chính sách khác theo quy định tại Nghị định này. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chính sách được quy định tại Nghị định.

Đề xuất hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển
Đề xuất hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển

Về điều kiện được hỗ trợ, dự thảo nêu rõ. Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển đáp ứng các điều kiện sau: Đã được cấp giấy phép nuôi biển. Và được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản trên biển. Quy mô nuôi tối thiểu 5 ha hoặc có 10 lồng nuôi trở lên hoặc công suất 300 tấn sản phẩm nuôi/năm trở lên, thể tích lồng tối thiểu 1.000 m3/lồng. Bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường. Sử dụng tối thiểu 30% lao động tại địa phương.

Các cơ sở sản xuất giống phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển có công suất sản xuất 5 triệu giống/năm trở lên.

Dự thảo nêu rõ, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển sẽ nhận mức hỗ trợ: 1 triệu đồng cho 1 m3 lồng nuôi đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển xa cách bờ trên 6 hải lý. 0,4 triệu đồng cho 1 m3 lồng đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển cách bờ từ 3-6 hải lý.

Các cơ sở sản xuất giống phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển được hỗ trợ 30% giá trị đầu tư mới. Nhưng không quá 10 tỷ đồng/cơ sở hoặc nâng cấp nhưng không quá 5 tỷ đồng/cơ sở.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp. Hoặc qua đường bưu điện đến Sở NN&PTNT nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất.

Hồ sơ bao gồm: Đơn xin hỗ trợ một lần sau đầu tư. Giấy phép và quyết định giao khu vực biển nuôi trồng thủy sản. Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển. Hồ sơ thiết kế, xây dựng, hoàn công, hồ sơ quyết toán của dự án đầu tư mới. Hoặc nâng cấp cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sản xuất giống phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định. Thông báo cho tổ chức, cá nhân kết quả thẩm định.

Theo dự thảo, Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan. Xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ, tham mưu UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính.

Định kỳ trước ngày 15/10 hằng năm, Bộ NN&PTNT tổng hợp nhu cầu của các địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí. Từ ngân sách Trung ương cho các địa phương.

Kinh phí hỗ trợ một lần sau đầu tư được tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước và mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thương hiệu sản phẩm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *