Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thuê, Viettel Construction (CTR) báo lãi quý 1 tăng trưởng gần 25%

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thuê, Viettel Construction (CTR) báo lãi quý 1 tăng trưởng gần 25% - Ảnh 1.

Mảng hạ tầng cho thuê hiện đem lại biên lợi nhuận lớn nhất cho Viettel Construction với lãi gộp quý 1/2022 đạt 27,14 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 42%.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, Mã CK: CTR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt 2.001 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ khai thác và ứng cứu thông tin đạt 1.264 tỷ đồng, tăng 40%; doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư (hạ tầng cho thuê) đạt 64,7 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Mảng hạ tầng cho thuê hiện đem lại biên lợi nhuận lớn nhất cho Viettel Construction với lãi gộp quý 1/2022 đạt 27,14 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 42%.

Trong khi đó, 2 trụ kinh doanh khác là Xây dựng và Giải pháp tích hợp ghi nhận doanh thu sụt giảm lần lượt 13% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thuê, Viettel Construction (CTR) báo lãi quý 1 tăng trưởng gần 25% - Ảnh 1.

Mảng kinh doanh hạ tầng cho thuê đem lại biên lợi nhuận lớn cho Viettel Construction

Trong kỳ, Viettel Construction ghi nhận doanh thu tài chính 1,6 tỷ đồng, chi phí tài chính 1,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 39 tỷ đồng, không có quá nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Viettel Construction báo lãi sau thuế 89,21 tỷ đồng, tăng trưởng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 1 đạt 960 đồng.

Năm 2022, Viettel Constrution đặt kế hoạch doanh thu 8.586 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 414 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện trong quý 1, công ty đã hoàn thành 23,3% chỉ tiêu doanh thu và 21,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thuê, Viettel Construction (CTR) báo lãi quý 1 tăng trưởng gần 25% - Ảnh 2.

Tại thời điểm cuối quý 1/2022, tổng tài sản Viettel Construction đạt 3.962 tỷ đồng, trong đó công ty có 549 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, ngoài ra còn có 100 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Nguyên giá Bất động sản đầu tư cuối quý 1/2022 (chủ yếu là trạm BTS) có giá trị 504 tỷ đồng, tăng 43 tỷ so với đầu năm. Giá trị xây dựng dở dang (các trạm BTS và hệ thống DAS) có giá trị 155 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ so với đầu năm. Viettel Construction cho biết trong quý 1, công ty đã xây mới 162 trạm BTS, nâng số trạm sở hữu lên 2.583 trạm.

https://cafef.vn/day-manh-dau-tu-ha-tang-cho-thue-viettel-construction-ctr-bao-lai-quy-1-tang-truong-gan-25-2022050211005849.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.