Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Quý 1 lãi 235 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Quý 1 lãi 235 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Hoạt động đầu tư chứng khoán khiến quý 1 Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 13 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (UpCOM: SIP) đã công bố bCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 1.476 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 239 tỷ đồng tăng 46,6% so với quý 1/2021. Biên lãi gộp cải thiện từ 12,2% lên 16,2%.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 20% so với cùng kỳ, chi phí của hoạt động này tăng mạnh từ gần 3 tỷ đồng lên gần 19 tỷ đồng do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư với số tiền là 13 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2022, SIP đang sở hữu các cổ phiếu của các doanh nghiệp cao su GVR, CSM, VRG và TRC. Trong đó trích lập dự phòng đối với cổ phiếu VRG tăng mạnh từ 3 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Quý 1 lãi 235 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Sau khi trừ các khoản chi phí, SIP còn lãi sau thuế 235,5 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST thuộc về công ty mẹ là 230 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.472 đồng.

Năm 2022 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự bất ổn của thế giới. Đối với Đầu tư Sài Gòn VRG, nguồn thu chính là từ cho thuê đất có cơ sở hạ tầng nên sẽ giảm đáng kể khách thuê với các ảnh hưởng nêu trên. 

Do vậy năm 2022 Đầu tư sài Gòn VRG đặt mục tiêu đạt 5.200 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 6,8% so với tổng doanh thu thực hiện năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến 26,5% xuống còn 668 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 SIP đã hoàn thành được 28% mục tiêu về doanh thu và 35% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Quý 1 lãi 235 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

https://cafef.vn/dau-tu-sai-gon-vrg-sip-quy-1-lai-235-ty-dong-tang-13-so-voi-cung-ky-20220429225405711.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.