D2D chốt quyền chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 35%

D2D chốt quyền chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 35% - Ảnh 1.

Tính cả đợt này cổ đông D2D nhận cổ tức tổng tỷ lệ 50% cho năm 2021.

Ngày 24/5 tới đây CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (mã chứng khoán D2D) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 3.500 đồng. Thời gian thanh toán 2/6/2022.

Như vậy với hơn 30 triệu cổ phiếu lưu hành, D2D sẽ chi khoảng 106 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó tháng 8/2021 D2D đã chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 cũng bằng tiền tỷ lệ 15%. Tính cả đợt này cổ đông IDP nhận cổ tức tổng tỷ lệ 50% cho năm 2021.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu D2D đạt hơn 472 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 311 tỷ đồng. Trong quý doanh thu tài chính đạt 43,5 tỷ đồng, giảm mạnh 69,3% so với năm trước, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 D2D còn khoản tiền 537 tỷ đồng gửi ngắn hạn tại ngân hàng (giảm gần 390 tỷ đồng so với hồi đầu năm).

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 242,7 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành được hơn 90% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 31/12/2021 IDPD2D còn 626,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 83 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 69 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu giảm 17% xuống 427,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 1 nửa về 121,2 tỷ đồng. Mức kế hoạch lợi nhuận này thậm chí còn thấp hơn kế hoạch 2021 và thực hiện 2020.

Mới đây D2D vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu thuần 21,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng, lần lượt sụt giảm mạnh hơn 75% vả 87% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên thị trường, do ảnh hưởng chung của tình hình chứng khoán, D2D vừa giảm mạnh từ vùng đỉnh lịch sử 69.300 đồng/cp (giá đóng cửa ngày 2/11/2021) xuống mức giá 48.600 đồng.cp như hiện nay.

D2D chốt quyền chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 35% - Ảnh 1.

https://cafef.vn/d2d-chot-quyen-chi-tra-co-tuc-dot-2-2021-bang-tien-ty-le-35-20220509173741115.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.