Công ty mẹ MPC: Hụt nguồn cổ tức, quý 1 lãi giảm 7% so với cùng kỳ 2021

Công ty mẹ MPC: Hụt nguồn cổ tức, quý 1 lãi giảm 7% so với cùng kỳ 2021 - Ảnh 1.

Hoạt động chính của công ty mẹ Thuỷ sản Minh Phú (MPC) lãi gộp 254 tỷ đồng tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã CK: MPC) đã công bố BCTC quý 1/2022 của công ty mẹ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.149 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 254 tỷ đồng – tăng 94% so với quý 1/2021. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể, tăng từ 8% lên 11,8%.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm mạnh từ 82 tỷ đồng xuống còn gần 9 tỷ đồng do hụt nguồn thu cổ tức. Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 70 tỷ đồng lên 119 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng cao hơn cùng kỳ.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, công ty mẹ Minh Phú lãi sau thuế hơn 95 tỷ đồng – giảm 7% so với quý 1/2021.

Công ty mẹ MPC: Hụt nguồn cổ tức, quý 1 lãi giảm 7% so với cùng kỳ 2021 - Ảnh 1.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, MPC đặt mục tiêu kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 21.018 tỷ đồng – tăng 54% so với thực hiện 2021, LNTT dự kiến đạt 1.413,5 tỷ đồng tập trung ở Minh Phú Cà Mau và Minh Phú Hậu Giang. LNST đạt 1.286,5 tỷ đồng – cao gấp đôi so với thực hiện của năm 2021. Trước đó MPC cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh 2021 đầy tham vọng nhưng rốt cuộc cũng đã không thể hoàn thành các chỉ tiêu này.

Công ty mẹ MPC: Hụt nguồn cổ tức, quý 1 lãi giảm 7% so với cùng kỳ 2021 - Ảnh 2.

https://cafef.vn/cong-ty-me-mpc-hut-nguon-co-tuc-quy-1-lai-giam-7-so-voi-cung-ky-2021-2022042717000452.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.