Cổ phiếu PXS đã ổn định hơn sau nhiều phiên giảm sàn

Cổ phiếu PXS đã ổn định hơn sau nhiều phiên giảm sàn - Ảnh 1.

Vừa qua cổ phiếu PXS của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) bị giảm sàn nhiều phiên do liên quan đến Ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2021.

Ngay sau khi nhận được Thông báo của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/4/2022 về việc ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2021 và có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn HoSE theo quy định tại điểm h, Khoản 3, Điều 120 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 do 03 năm liên tiếp đều có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán trên báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2019, 2020, 2021. Ngày 18/4/2022 Công ty PVC-MS đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh.

Theo văn bản giải trình của PVC-MS, do đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và đặc thù các công trình xây lắp có thời gian thi công kéo dài nên việc xác định doanh thu được thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao. Khi phê duyệt quyết toán công trình, giá trị quyết toán có thể bị điều chỉnh tăng hoặc giảm so với giá trị hợp đồng và thời gian thực hiện quyết toán các công trình có thể bị kéo dài qua nhiều năm do quy trình quyết toán phụ thuộc vào nhiều bên liên quan. Khi có bảng quyết toán công trình, Công ty đã ghi nhận việc điều chỉnh doanh thu vào năm quyết toán theo quy định dẫn đến việc ghi nhận doanh thu tại ngày quyết toán chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán. Việc ghi nhận khoản doanh thu của PVC-MS có bằng chứng xác định chắc chắn, đã thu được lợi ích kinh tế và việc ghi nhận điều chỉnh giảm doanh thu vào năm quyết toán không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế với nhà nước, phản ánh đúng thực tế và bản chất về tình hình hoạt động kinh doanh liên tục của PVC-MS trong các năm.

Cổ phiếu PXS đã ổn định hơn sau nhiều phiên giảm sàn - Ảnh 1.

Chân đế Đại Hùng trọng lượng 7.200 tấn – Chân đế lớn hàng đầu Việt Nam tính đến thời điểm thi công do PVC-MS thi công lắp dựng.

Đồng thời, PVC-MS viện dẫn lý do rằng không thể áp dụng điểm h, Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 đối với các báo cáo tài chính kết thúc trước thời điểm ngày 31/12/2021 để hủy niêm yết cổ phiếu PXS, cụ thể:

PVC-MS đưa ra các dẫn chứng: i) theo luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật không thể có hiệu lực áp dụng đối với các hành vi/ sự kiện đã xảy ra trước khi văn bản đó được áp dụng; ii) theo quy định tại Khoản 12, Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì điểm h Khoản 1 Điều 120 nêu trên có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2022, tức là sau thời điểm kết thúc các năm tài chính 2019, 2020, 2021.

Song song với việc giải trình với Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, PVC-MS cũng đã và đang tích cực làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán VACO để có phương án giải quyết các tồn tại liên quan đến các ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2021. Bên cạnh đó, vào ngày 19/04/2022 PVC-MS cũng đã công bố thông tin trên trang web của Công ty tại mục Quan hệ cổ đông.

Cổ phiếu PXS đã ổn định hơn sau nhiều phiên giảm sàn - Ảnh 2.

Bãi cảng thi công, chế tạo 23ha của PVC-MS

Do tình hình khó khăn chung và đại dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-MS, nên thời gian qua đơn vị chưa thể xử lý dứt điểm các ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Vì vậy các ý kiến ngoại trừ này tiếp tục được ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. PVC-MS cho biết đơn vị và các cổ đông lớn đang hoàn thiện lại kế hoạch tái cấu trúc PVC-MS để đảm bảo phát triển bền vững và bù đắp lỗ lũy kế trước năm 2025.

PVC-MS khẳng định sẽ thực hiện tất cả các công việc cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép và tích cực làm việc với SGDCK Tp.HCM, UBCKNN, Công ty Kiểm toán VACO để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông.

Cổ phiếu PXS của công ty PVC-MS hiện vẫn đang được niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh và đã có tín hiệu ổn định trở lại trong vài phiên gần đây.

https://cafef.vn/co-phieu-pxs-da-on-dinh-hon-sau-nhieu-phien-giam-san-20220506090004217.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.