Cienco 4 (C4G) báo lãi quý 1 tăng 44% so với cùng kỳ

Cienco 4 (C4G) báo lãi quý 1 tăng 44% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Năm 2022 Cienco 4 đặt mục tiêu lãi sau thuế 300 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 427 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 21,1% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 76,3 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 3,1 tỷ đồng, lên mức 21,8 tỷ đồng còn chi phí tài chính lại giảm được 3,4 tỷ đồng xuống còn hơn 48 tỷ đồng – đây chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 7,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 14 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt gần 290 tỷ đồng, đóng góp khoảng 68% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu bán vật tư (50 tỷ đồng) và doanh thu cung cấp dịch vụ.

Cienco 4 (C4G) báo lãi quý 1 tăng 44% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

BCTC ghi nhận đến 31/3/2022 Cienco 4 có khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.266 tỷ đồng, giảm 180 tỷ đồng so với số liệu đầu năm. Dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 6 tỷ đồng xuống còn gần 2.477 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn 3.743 tỷ đồng.

Đối với nguồn tài chính, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 670 tỷ đồng, tăng 590 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, trong đó có 500 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và 170 tỷ đồng trái phiếu (tăng hơn 90 tỷ đồng so với đầu năm).

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận trước thuế đạt 37,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 44,4% lên mức 32,3 tỷ đồng.

Năm 2022 Cienco 4 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 59% lên mức 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,8 lần lên mức 300 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 1 công ty mới hoàn thành 11% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

https://cafef.vn/cienco-4-c4g-bao-lai-quy-1-tang-44-so-voi-cung-ky-20220504170931654.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.