CEO Group báo lãi quý 1/2022 đạt 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ kinh doanh thua lỗ

CEO Group báo lãi quý 1/2022 đạt 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ kinh doanh thua lỗ - Ảnh 1.

Nhờ doanh thu bất động sản tăng mạnh gấp hơn 3 lần cùng kỳ nên CEO Group báo lợi nhuận quý 1/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group – mã CEO) đã công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 292,2 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bất động sản tăng mạnh gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 94,7 tỷ đồng, cao gấp 5,8 lần quý 1/2021.

Nhờ lãi gộp ở mức cao nên mặc dù nguồn lợi nhuận khác sụt giảm mạnh từ 15,1 tỷ đồng xuống còn 1,8 tỷ đồng, CEO Group vẫn báo lãi sau thuế 25,7 tỷ đồng – khả quan hơn rất nhiều so với kết quả lỗ 38 tỷ đồng của quý 1/2021.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng cao do doanh thu bất động sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tuy lợi nhuận tăng cao, song dòng tiền kinh doanh của CEO lại âm 57 tỷ đồng, cải thiện hơn so với con số âm 130,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dòng tiền kinh doanh âm khiến doanh nghiệp phải tăng cường vay nợ. Cụ thể, tổng dư nợ đi vay chiếm gần 50% nợ phải trả, ghi nhận hơn 1.750 tỷ đồng. Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối quý 1/2022 ở mức 833,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 7 tỷ đồng so với đầu năm và khoản vay nợ tài chính dài hạn tăng 10 tỷ đồng lên hơn 916 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã công bố, CEO dự kiến trình mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,3 lần và 3,6 lần thực hiện năm trước.

Theo đó với kế hoạch này kết thúc quý 1 CEO mới hoàn thành được 9,8% mục tiêu về doanh thu và 8,6% mục tiêu về LNST.

CEO Group báo lãi quý 1/2022 đạt 26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ kinh doanh thua lỗ - Ảnh 1.

https://cafef.vn/ceo-group-bao-lai-quy-1-2022-dat-26-ty-dong-trong-khi-cung-ky-kinh-doanh-thua-lo-20220504135505969.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.