Các trường hợp được hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự

Các trường hợp được hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự khi thuộc một trong các trường hợp sau đây.

Các trường hợp được hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự

1.1 Không đáp ứng tiêu chuẩn gọi nhập ngũ

Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ nêu tại khoản 1 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự gồm:

– Có lý lịch rõ ràng.

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Có đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ.

– Có trình độ văn hoá phù hợp.

Trong đó, để được công nhận là có đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ, công dân phải có sức khoẻ loại 1, 2 và 3 theo Thông tư liên tịch số 16/2016. Riêng công dân có sức khoẻ loại 3, bị cận 1,5 điốp trở lên, viễn thị, nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS cũng thuộc diện không được gọi nhập ngũ.

Về tiêu chuẩn trình độ văn hoá, điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 148 năm 2018 nêu rõ, công dân phải có trình độ từ lớp 8 trở lên. Được lấy từ cao xuống thấp. Riêng nơi không bảo đảm chỉ tiêu giao quân có thể chọn người có trình độ văn hoá lớp 7…

Như vậy, nếu công dân không đáp ứng các tiêu chuản gọi nghĩa vụ thì sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

1.2 Thuộc diện được miễn đăng ký

Việc đăng ký áp dụng với nam đủ 17 tuổi trở lên. Nữ đủ 18 tuổi trở lên có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Tuy nhiên, Điều 14 Luật quân sự năm 2015 quy định các đối tượng được miễn đăng ký gồm:

– Người khuyết tật.

– Người mắc bệnh hiểm nghèo, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính.

1.3 Thuộc diện không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

Những trường hợp không được đăng ký nêu tại khoản 1 Điều 13 gồm:

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự/chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ. Quản chế/đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

– Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã/đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Người bị tước quyền phục vụ trong quân đội.

Tuy nhiên, những đối tượng này nếu hết thời hạn áp dụng các biện pháp nêu trên thì sẽ được đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định nếu đáp ứng tiêu chuẩn để đăng ký.

1.4 Thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ

Theo khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:

– Không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe.

– Con của liệt sĩ/thương binh hạng một.

– Một anh/em trai của liệt sĩ.

– Một con của thương binh hạng hai/bệnh binh/ người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội. Đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.

>> Xem ngay: Dàn người đẹp chuyển giới đi nộp giấy miễn nghĩa vụ quân sự

Nguồn: LuatVietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *