Các mốc thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cần nhớ

Hơn 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ đến điểm thi làm thủ tục vào chiều 5/8, dự thi hai ngày 6-7/8, biết kết quả vào 24/8.

Theo hướng dẫn tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian sau:

Lịch thi cụ thể như sau:

Năm 2021, cả nước có hơn 1.021.340 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Nhiều hơn năm ngoái 100.000. Số vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học gần 759.000. Chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 55%. Xét tuyển bằng hình thức khác chiếm 45%.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi đợt 1 ngày 7-8/7, có gần 981.800 thí sinh dự thi. Còn hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố sẽ thi đợt 2. Các em này bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1. Chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP HCM. Nguồn: VN Express
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP HCM. Nguồn: VN Express

Để được thi đợt 2, thí sinh thuộc các trường hợp nêu trên phải đáp ứng đủ điều kiện

Bao gồm: Đã đăng ký dự thi, không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1, không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả bài thi/môn thi đã hoàn thành để sử dụng tại đợt 2.

Nếu chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thí sinh phải có đơn xin dự thi đợt 2. Trong đó ghi rõ lý do liên quan. Chẳng hạn không được vào thi do đi muộn 17 phút so với thời gian phát đề.

Về việc tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc trao đổi, thống nhất để chuyển đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác. Trường hợp chuyển dự thi địa phương khác Sở chịu trách nhiệm chuyển thông tin. Bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống Covid-19 và an toàn sức khỏe.

Nguồn: VN Express

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.