Các hình thức trả lương và cách tính lương

Lương luôn là vấn đề quan tâm của người làm công ăn lương và tổ chức. Mặc dù lương chỉ là một phần, tuy nhiên lại là điểm tác động đến người làm công ăn lương. Một giải pháp giúp lương tốt chẳng những giúp nâng cao hiệu suất doanh số mà lại giúp tổ chức giữ được chân người tài. Hãy cùng Thuonghieuxaydung khám phá xem các hình thức trả lương và cách tính lương nhé!

Thanh toán lương theo thời gian

Là việc trả nợ lương theo thời gian làm việc của nhân sự. Có thể tính theo giờ, ngày, tuần, tháng

Thực tiễn công ty có có 2 cách tính lương cơ bản nhất :

Cách 1:

Các hình thức trả lương và cách tính lương

Lương tháng = lương + phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn x số ngày làm việc thực tế.

Hoặc : lương tháng – lương / lương ngày công chuẩn của tháng x số ngày nghỉ không lương.

Chú thích: ngày công chuẩn là số ngày công hành chính trong tháng. Chẳng hạn như một công ti có quy chế là làm việc từ thứ hai đến thứ sáu nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Mọi người xét tháng tư có 8 ngày nghỉ nên có 22 ngày làm chính thức. Vậy số ngày công hành chính trong tháng là 22 ngày.

Với cách tính này người làm công ăn lương sẽ không mất nhiều thời gian để hỏi về việc tính lương. Nguyên nhân bởi lượng tiền trừ cho hàng ngày công không lương là cố định. Nghỉ bao nhiêu ngày thì họ trừ chừng đó tiền.

Cách 2:

Lương tháng= lương+phụ cấp ( nếu có ) / 26 x số ngày công thực tế.

Với cách tính này, lương tháng không là một con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau. Có tháng có thể có 24 công, 26 công hoặc 27 công vì có tháng có 28 ngày , có 29 ngày hoặc 31 ngày.

Các hình thức trả lương và cách tính lương

Với cách tính lương này người lao động nên xem xét xem nghỉ phép không lương vào tháng nào hợp lệ để cân bằng lại thu nhập và sinh hoạt phí. Ngoài ra, tổ chức cũng đôi chút chịu tác động đến năng suất sinh và hoạt động kinh doanh buôn bán do  người lao động lựa chọn tháng có nhiều ngày công xin nghỉ phép.

Xem thêm: Lương net và lương gross, cách tính lương gross sang net

Thanh toán lương theo doanh số

Đây chính là cách thức thanh toán lương căn cứ sự nỗ lực của người làm công ăn lương. Lương/thưởng của người lao động tùy thuộc vào doanh thu có được theo mục đích tổng thu và giải pháp lương/thưởng doanh thu của doanh nghiệp. Cách này thường dùng cho cho người mua bán sản phẩm, …

Những cách thanh toán lương như :

Thanh toán lương/thưởng theo doanh thu cá nhân

Thanh toán lương/thưởng theo doanh thu nhóm

Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường, …

Thanh toán lương khoán

Đây là phương thức thanh toán lương cho người làm công ăn lương kể từ khi hoàn tất một khối lượng công việc đúng với giá trị được giao và đúng thời hạn.

Lương= Mức lương khoán X tỉ lệ %hoàn thành công việc. 

Trong tình huống này. Doanh nghiệp sẽ sử dụng các hợp đồng giao khoán để làm việc và đưa ra mức thù lao phù hợp.

Thanh toán lương theo mặt hàng

Là thanh toán lương theo lượng và giá trị mặt hàng được tạo ra. Đây chính là cách thức thanh toán lương kết nối chặt năng suất lao động với tiền công lao động. Nó có chức năng kích thích người làm công ăn lương nâng cao năng suất lao động tham gia tăng mặt hàng.

Lương = Số lượng sản phẩm * Đơn giá lương một sản phẩm 

Hầu hết doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại áp dụng phương pháp thanh toán lương này để trả đúng với khả năng làm việc của người làm công ăn lương.

Kể từ lúc đã thực hiện xong phải trao lại cho bên giao khoán kết quả công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có nghĩa vụ trả cho bên nhận khoán tiền lương đã thương lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.