C4G, GEE, AFX, BVN, ISH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (C4G): Ông Nguyễn Tuấn Nghi, em ông Nguyễn Tuấn Huỳnh – Tổng Giám đốc – đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.185.534 cp (tỷ lệ 1,42%). Giao dịch thực hiện ngày 27/4/2022.

CTCP Thiết bị điện Gelex (GEE): Ông Nguyễn Trọng Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Trung không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/5 đến 3/6/2022.

CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang (AFX): Quỹ đầu tư hạ tầng PVI đã bán toàn bộ 17.850.000 cp (tỷ lệ 51%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 19/4 đến 2/4/2022.

CTCP Bông Việt Nam (BVN): Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã bán toàn bộ 986.000 cp (tỷ lệ 19,72%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/4/2022.

CTCP Thuỷ điện Srok Phu Miêng Idico (ISH): Ông Bùi Hải Nam, Phó Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 299.000 cp (tỷ lệ 0,66%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/5 đến 27/5/2022.

https://cafef.vn/c4g-gee-afx-bvn-ish-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-20220504225550813.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.