Bộ VH-TT&DL chấn chỉnh nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp chấn chỉnh một số hiện tượng tiêu cực. Liên quan tới giới nghệ sĩ trên mạng xã hội về vấn đề quảng cáo và phát ngôn. Làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ và gây bức xúc trong nhân dân.

Bộ VH-TT&DL chấn chỉnh nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

Theo văn bản, hoạt động văn hóa nghệ thuật trong những năm qua trên toàn quốc cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các nghệ sĩ – bằng trí tuệ, tài năng, tình yêu nghề và uy tín của mình – đã không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, gần đây một số nghệ sĩ, diễn viên, người biểu diễn tham gia hoạt động quảng cáo. Có nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Sử dụng mạng xã hội truyền tải thông tin chưa xác thực, thiếu kiểm chứng, xúc phạm cá nhân. Một số tổ chức, cá nhân phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc. Gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đến nhân phẩm. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ và gây bức xúc trong xã hội.

Bộ VH-TT&DL chấn chỉnh nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật gây bức xúc trong nhân dân

Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa – Thông tin. Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Bộ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện. Ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định. Tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên. Công lập và ngoài công lập tăng cường phổ biến các quy định pháp luật. Định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội. Có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối các trường hợp có sai phạm.

Bộ VH,TT&DL cũng đề nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo. Lãnh đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc tuyên truyền. Phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến các hội viên. Yêu cầu các hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp. Hoạt động xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa những việc làm tốt. Những hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử văn hóa đến cộng đồng, xã hội.

Thương hiệu sản phẩm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *