Biên lãi gộp giảm, May 10 (M10) vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 21% so với cùng kỳ

Biên lãi gộp giảm, May 10 (M10) vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 21% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, lợi nhuận sau thuế quý 1 của May 10 đạt gần 23 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng công ty May 10 – CTCP (mã Chứng khoán: M10) đã công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2022.

Về doanh thu thuần, May 10 đạt mức 856 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 95 tỷ đồng. Tuy nhiên biên lãi gộp chỉ đạt 11% giảm so với biên lãi gộp 12,7% cùng kỳ năm 2021.

Biên lãi gộp giảm, May 10 (M10) vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 21% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Doanh thu hoạt động tài chính của M10 trong quý 1/2022 ghi nhận 14 tỷ đồng, chi phí tài chính đạt mức 10 tỷ đồng, cả 2 chỉ tiêu này đều tăng 100% so với kỳ quý 1 năm trước.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 23 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Điểm lại năm 2021, tổng doanh thu của M10 đạt 3.517 tỷ đồng, vượt 4,81% kế hoạch và tăng 0,91% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 92 tỷ đồng, vượt 0,62% kế hoạch đặt ra và tăng 12,53% so cùng kỳ 2021.

Ngày 16/04 đã diễn ra ĐHCĐ thường niên 2022, theo đó đại hội đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng. Với kết quả sản xuất kinh doanh quý 1, May 10 đã hoàn thành được 23% mục tiêu về tổng doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

https://cafef.vn/bien-lai-gop-giam-may-10-m10-van-ghi-nhan-loi-nhuan-sau-thue-tang-truong-21-so-voi-cung-ky-20220429092518477.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.