Bidiphar (DBD) triển khai phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Tỷ lệ phát hành là 30%.

CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar – mã chứng khoán DBD) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo chủ trương đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Theo đó, Bidiphar dự kiến phát hành hơn 17,27 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 172 tỷ đồng. 

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2022.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 Bidiphar đạt 1.559 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với cùng kỳ. EPS đạt 2.825 đồng.

Tính đến 31/12/2021 Bidiphar còn 416 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 123 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 21 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

https://cafef.vn/bidiphar-dbd-trien-khai-phat-hanh-hon-17-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-nam-2021-20220429145418278.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.