Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) trình kế hoạch chào bán 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) trình kế hoạch chào bán 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu - Ảnh 1.

Ngoài kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu, TNH sẽ trình cổ đông phương án cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 25% bao gồm 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu bên cạnh việc phát hành ESOP tối đã 4,82% lượng cổ phiếu lưu hành.

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH) – bệnh viện duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán, vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu 433 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, đều tăng khoảng 5% so với thực hiện 2021.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2022, TNH ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 89 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp bị co lại đáng kể còn 35,4% tương ứng lợi nhuận gộp 31,5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, TNH lãi ròng 16,1 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và thực hiện gần 11% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) trình kế hoạch chào bán 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: TNH

Hủy phương án phát hành cũ

Tại Đại hội tới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) TNH sẽ cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại tờ trình số 514/Ttr-HĐQT của HĐQT ngày 12/10/2021 đã thông qua theo Nghị quyết số 670/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021.

TNH cho biết, do ngày 03/03/2022, công ty đã trúng đấu giá lô đất y tế thuộc KDC Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa quy mô 300 giường bệnh. Lô đất này đã có mục đích sử dụng là đất y tế nên có thể triển khai xây dựng ngay và cần nguồn tài chính để triển khai đầu tư dự án này một cách nhanh nhất có thể.

Đồng thời, hiện nay, việc triển khai dự án Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên và Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên đang có một số vấn đề về pháp lý cần phải giải trình rõ theo yêu cầu của Sở KH&ĐT và Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, dự kiến chưa thể hoàn thành xong thủ tục pháp lý để đầu tư trong quý 2/2022. Do đó, TNH cần hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũ để ban hành phương án phát hành cổ phiếu mới nhằm sử dụng tài chính đúng mục đích.

Đối với nguồn tài chính để thực hiện Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên và Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên sau này, TNH cho biết sẽ cân đối và xin ý kiến Đại hội bất thường khi cần thiết.

Tăng vốn điều lệ lên 907 tỷ đồng

Đáng chú ý, TNH sẽ trình cổ đông kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu 25,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (chưa bằng một nửa thị giá hiện tại). Số tiền huy động được dự kiến 518 tỷ đồng sẽ được TNH sử dụng để Đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên (342 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và trả nợ gốc trái phiếu đến hạn (176 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, TNH dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 25% bao gồm 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Theo đó TNH sẽ phát hành thêm 10,4 triệu cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2021.

Ngoài ra, TNH cũng sẽ phát hành ESOP tối đã 4,82% lượng cổ phiếu lưu hành tương ứng 2,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến từ quý 2-4/2022 hoặc quý 1/2023. Nếu thực hiện thành công các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của TNH dự kiến sẽ tăng từ 519 tỷ đồng lên 907 tỷ đồng.

https://cafef.vn/benh-vien-quoc-te-thai-nguyen-tnh-trinh-ke-hoach-chao-ban-259-trieu-co-phieu-cho-co-dong-hien-huu-voi-gia-20000-dong-co-phieu-20220425105917918.chn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *