Bán tiếp cổ phiếu VSC, quý 1 Vận tải SAFI lãi 62 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Bán tiếp cổ phiếu VSC, quý 1 Vận tải SAFI lãi 62 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Nhờ bán cổ phiếu VSC trong thời kỳ giá cổ phiếu tăng giúp Vận tải SAFI ghi nhận doanh thu tài chính tăng hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ.

CTCP Đại lý Vận tải SAFI (mã chứng khoán SFI) đã công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, nhờ giá cước vận chuyển quốc tế và số lượng lô hàng tăng mà doanh thu thuần trong kỳ đạt 490 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 64 tỷ đồng tăng 34,4% so với quý 1/2021. Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 12,35% lên 13,09%.

Trong kỳ SAFI ghi nhận doanh thu tài chính đạt 41 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số gần 600 triệu đồng cùng kỳ năm trước nhờ giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VSC trong thời kỳ giá cổ phiếu tăng. Trong tháng 3, Vận tải Safi đã bán tổng cộng 1,4 triệu cổ phiếu VSC, giảm sở hữu từ 6,4 triệu đơn vị xuống 5 triệu đơn vị, tỷ lệ giảm xuống 4,54% và không còn là cổ đông lớn.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng không đáng kể, kết quả LNST công ty mẹ đạt 63 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, EPS đạt 4.457 đồng.

Năm 2022, SFI lên kế hoạch doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng, giảm 13,3%. Như vậy với kế hoạch này, kết thúc quý 1 SFI đã hoàn thành được 27,2% mục tiêu về doanh thu và 41% mục tiêu về lợi nhuận.

Bán tiếp cổ phiếu VSC, quý 1 Vận tải SAFI lãi 62 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

https://cafef.vn/ban-tiep-co-phieu-vsc-quy-1-van-tai-safi-lai-62-ty-dong-cao-gap-3-lan-cung-ky-20220504145704285.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.