5 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3,46 triệu tấn

Trong 5 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu của nước ta đạt 3,46 triệu tấn, trị giá 1,83 tỷ USD…

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan. Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 5/2021 giảm 5,3% về lượng. Và tăng 1,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 694.696 tấn. Trị giá 397,02 triệu USD, giá nhập khẩu trung bình 571,5 USD/tấn. Tăng 37 USD/tấn với tháng 4/2021.

5 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3,46 triệu tấn
5 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3,46 triệu tấn

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3,46 triệu tấn. Trị giá 1,83 tỷ USD, tăng 8,8% về lượng và tăng 37,6% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2020. Giá trung bình 528,8 USD/tấn, tăng 11 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất. Chiếm 35,5% về lượng và 33% về tổng kim ngạch. Đạt 1.231.978 tấn, trị giá 605,3 triệu USD, giá trung bình 519,8 USD/tấn. Tăng 168 USD/tấn so với 5 tháng đầu năm 2020.

Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc. Chiếm 23,9% về lượng và 25,8% về tổng kim ngạch. Đạt 830.986 tấn, trị giá 473,7 triệu USD, giá trung bình 570,1 USD/tấn, tăng 138 USD/tấn so với 5 tháng đầu năm 2020.

Tiếp sau đó là thị trường Singapore đạt 599.106 tấn, trị giá 321,5 triệu USD, giá trung bình 536,7 USD/tấn, tăng 122 USD/tấn so với giá nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020, giảm 0,20% về lượng, nhưng tăng 29,3% về trị giá.

Về mặt xuất khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm giảm cả lượng và kim ngạch

Theo đó, xuất khẩu xăng dầu 5 tháng giảm 25,7% về lượng và giảm 15,9% về trị giá đạt 861.253 tấn, trị giá 450,6 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 523,2 USD/tấn, tăng 61 USD/tấn so với 5 tháng đầu năm 2020.

Thương hiệu sản phẩm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *